InteGreen rüzgar enerjisi sektöründe yatırım geliştirme ve projelendirme aşamasından başlayarak devreye alma (commissioning) aşamasına kadar eksiksiz hizmet vermektedir.

Proje Gelİştİrme

• Alan belirleme,doğrulama, satın alma ve geliştirme
• İzinler (çevre,bina vs.)
• Destek ve yetki(FİT, PPA)
• Durum tespiti

Fİnans

• İş durum değerlendirmesi
• Yatırım yapılandırma
• Kredi ve kaynak araştırması

EPC\ANAHTAR TESLİM ÇÖZÜMLER

• Tesis tasarımı
• Proje ve inşaat maliyetlendirmesi
• Alan analizleri ve teknik planlama
• Taşeron ihale ve müzakereleri
• Proje ve alan yönetimi • Devreye alım

OPERASYONLAR

• Gözetim
• Bakım
• Taşeronluk
• Denetim

Proje Gelİştİrme

Rüzgar enerjisi yatırımlarında sıfırdan proje geliştirme, enerji üretim potansiyeli analizi, rüzgar ölçüm direkleri dikilmesi ve ölçümlerinin değerlendirilmesi, bu veriler doğrultusunda enerji üretim değerlendirmelerinin yapılması ve uygun ölçekli yatırım tespitinin yapılması aşamalarında tam hizmet vermektedir.

Projelendİrme

InteGreen planlanan yatırımların gerekli izinlerinin alınması, türbin yerlerinin belirlenmesi (micrositting), inşaat, elektrik ve yol projelerinin çizilmesi ve kamulaştırmalarının yapılması hizmetlerini sunarak projelerin inşaat safhası öncesinde yapılması gereken her türlü çalışmayı yapmaktadır.

EPC Anahtar Teslİm RÜzgar Enerjİ Santralİ Kurulumu

Güneş Elektrik Santralleri projelerinde yapılması gereken zemin etütleri, tüm bileşenlerin sahada yerlerinin belirlenmesi ve sahası planlaması, elektrik ve yol projelerinin çizilmesi ve inşaatı, şalt binası ve elektrik bağlantılarının yapılmasına kadar anahtar teslim Güneş Elektrik Santrali yapılması hizmeti vermektedir.

Devreye Alma

Gerçekleştirdiğimiz projelerin devreye alınması konularında her türlü kamulaştırma, bakanlık dosyalarının hazırlanması, enerji anlaşmalarının yapılması, işletmeye alma ve bakım onarım hizmetleri verilmektedir.