BURES (Boğazİçİ Ünİversİtesİ RÜzgar Enerjİ Santralİ Kurulması) 900 kW

İstanbulda’da Boğaziçi Üniversitesi adına yapılmış olan 900 kW’lik Rüzgar Enerji Santrali’nin (RES) projesi Aralık 2014 başarıyla tamamlanıp santral enerji üretimine başlamıştır.
Proje Kapsamı: Proje kapsamında 600m yol, bir adet vinç platform alanı, 26 adet fore kazık (temel altı güçlendirme), 1 adet türbin temeli ve 1 adet 980KW gücünde rüzgar türbini montajı gerçekleştirilmiş olup gerekli elektrik bağlantıları ve idari izinleri tamamlanarak işverene teslim edilmiştir.