GÜNEŞ ENERJİSİ

Güneş, dünyamıza ve diğer gezegenlere enerji veren büyük ve sonsuz bir enerji kaynağıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları içinde Güneş enerjisi en çok üzerinde çalışılanı olmuştur. Güneş enerjisi teknolojileri temel olarak termal ve fotovoltaik (PV) sistemler olarak iki ana gruba ayrılır. Fotovoltaik piller, güneş ışınlarını direk olarak toplar ve elektrik enerjisine dönüştürüp elektrik üretimini sağlamaktadırlar. Dünya yeryüzüne ulaşan Güneş Radyasyonu Türkiye bölgesinde yıllık 1400-2000 kWh/m² değerleri arasında değişim gösterir. Türkiye yılda ortalama 2609 saat güneşleme süresi ile yaklaşık yılın %30’unu güneşli geçiren bir ülke durumundadır:

NEDEN GÜNEŞ ENERJİSİ ?

  • • Tükenmeyen bir enerji kaynağından faydalanmak

  • • Ucuz ve Temiz bir enerjiye sahip olmak

  • • Belirli bir süre sonra üretici pozisyonuna geçmek ile beraber olabilecek ekonomik bunalımdan etkilenmemek

  • • Karmaşık bir teknolojiye ihtiyaç duymamak

  • • İşletme masraflarının fazla olmaması gibi birçok gerekçe sıralanabilir

CO2 SALINIMINI AZALTIR

Solar enerji sistemleri, güneşten temiz ve saf enerji elde edinimi sağlar. Evinize ya da iş yerinize kurulumunu gerçekleştirdiğiniz bir solar sistem CO2 salınımını azaltır, küresel ısınma ile mücadele eder ve en önemlisi fosil yakıtlara karşı olan bağlılığı minimuma indirir.

DOĞAYI KORUR

Temiz bir enerji türüdür; çevreyi kirletici, duman, gaz, karbon monoksit, kükürt ve radyasyon gibi külfetleri yoktur. Solar enerji ile gerçekleştirdiğiniz projeler, çevreye karşı olan bilincinizi gösterirken nihai tüketicilerin sizi seçme nedenlerinden biri olacaktır. Bugün sürdürülebilirlik konusunda tüm uluslar arası firmaların vazgeçilmez yaklaşımı olan sosyal sorumluluk kapsamında yenilenebilir enerji; işveren, çalışan ve yatırımcıları ile geleceğin en önemli sektörü haline gelmektedir. Yenilenebilir enerji ile çok önceden atacağınız adımlar ile öncelikle 25 yıl gibi uzun bir süre enerji sarfiyatı sağlarken diğer yandan içinde bulunduğunuz sosyal çevrede kazanacağınız saygınlık, hissedar ve müşterilerinize arasında edineceğiniz prestij ve rakipleriniz karşısında bir adım önde ilerleyecek olmanız, bu yaklaşımın sadece başlangıç avantajlarıdır.

ENERJİNİN GÜCÜ

Geleneksel elektrik üretimi; kömür, yağ ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan üretilir. Enerjinin çıkması için bu fosil yakıtların yanması gerekir ve bu süreç boyunca toksik gazlar açığa çıkar ve bu da günümüzün en büyük problemleri; çevresel kirlilik ve küresel ısınmanın kaynağıdır. Ek olarak, bu kaynaklar çevreye zarar vermekle kalmayıp, miktar olarak limitlidir ve sürekli olarak kaynakların azalması birim maliyetlerinin kısa süre içinde ciddi olarak artmasına neden olmuştur.