Integreen güneş enerjisi sektöründe anahtar teslim santral kurulumu hizmeti vermektedir.

PROJE GELİŞTİRME• Alan belirleme,doğrulama, satın alma ve geliştirme

• İzinler (çevre,bina vs.)

• Destek ve yetki(FİT, PPA)

• Durum tespiti

FİNANS• İş durum değerlendirmesi

• Yatırım yapılandırma

• Kredi ve kaynak araştırması

EPC\ANAHTAR TESLİM ÇÖZÜMLER


• Tesis tasarımı

• Proje ve inşaat maliyetlendirmesi

• Alan analizleri ve teknik planlama

• Taşeron ihale ve müzakereleri

• Proje ve alan yönetimi

• Devreye alım

OPERASYONLAR• Gözetim

• Bakım

• Taşeronluk

• Denetim

PROJE GELİŞTİRME

Güneş Enerjisi yatırımlarında sıfırdan proje geliştirme, arazi bulunması, enerji üretim potansiyeli analizi, güneş enerjisi radyasyon ölçümleri ve değerlendirilmesi, bu veriler doğrultusunda enerji üretim değerlendirmelerinin yapılması ve uygun ölçekli yatırım tespitinin yapılması aşamalarında tam hizmet vermektedir. Ayrıca InteGreen planlanan yatırımların gerekli izinlerinin alınması hizmetlerini sunarak projelerin inşaat safhası öncesinde yapılması gereken her türlü çalışmayı yapmaktadır.

YATIRIM PLANLAMA VE FİNANS

InteGreen planlanan yatırımların yapılandırmasında da hizmet vermektedir. İş durum değerlendirmesinin yanı sıra ön görülen proje kapsamına göre Gelir-Gider Analizi yapıp yatırımların amorti sürelerini belirleme hizmetini de vermektedir. InteGreen yatırımcının isteğine bağlı olmak üzere Kredi ve kaynak araştırma hizmetleri de vermektedir.

EPC ANAHTAR TESLİM GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALİ

Güneş Elektrik Santralleri projelerinde yapılması gereken zemin etütleri, tüm bileşenlerin sahada yerlerinin belirlenmesi ve sahası planlaması, elektrik ve yol projelerinin çizilmesi ve inşaatı, şalt binası ve elektrik bağlantılarının yapılmasına kadar anahtar teslim Güneş Elektrik Santrali yapılması hizmeti vermektedir.

DEVREYE ALMA VE OPERASYONLAR

Gerçekleştirdiğimiz projelerin devreye alınması konularında her türlü kamulaştırma, bakanlık dosyalarının hazırlanması, enerji anlaşmalarının yapılması, işletmeye alma ve bakım onarım hizmetleri verilmektedir.