InteGreen Biyogaz Enerji sektöründe yatırım geliştirme ve projelendirme aşamasından başlayarak devreye alma aşamasına kadar anahtar teslim hizmet vermektedir.• Proje Fikri ve Fizibilite Kontrolü

• Stratejik Ortaklık ve Hizmet Sözleşmesi

• Detaylı Alan Analizi

• İmar İzin Şartları

• Çevre Onay ve Raporları

•Mevzuat• Hammadde Detaylı Analizi

• Hammade Toplama, Yöntemler, Boşaltma ve Ücretler

• Hammadde Karakterizasyonu

• Hammadde Bileşenleri % Analizi Yağ, Protein, Karbonhidratlar• Biyogaz Tesisi Simulasyon

• Biyogaz Stabilite

• Biyogaz Verim

• Metan İçerik

• Tampon Kapasitesi

• Kütle Dengesi Raporu• Ön Planlama, Yer, Teknik Şartlar

• Teknik Proje Tanımları

• Hizmet Planlaması ve Sözleşmeler

• Bütçe Onay ve Planlaması

• İnşaat, Makine İhaleleri ve Teklif

• Anahtar Teslim Tesis Kurulumu

• 25 Yıllık Komple Gelir Gider Fizibilitesi

Proje Gelİştİrme

InteGreen Biyogaz Enerjisi Santral Sistemler için en başta stratejik ortaklık ve hizmet sözleşmesinden, detaylı alan analizi, imar için izin şartları ve Çevre onaylarını hazırlama hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca InteGreen Biyogaz Enerji Santrali için hammadde analizi ve karakterizasyonu ve bu veriler doğrultusunda Biyogaz Tesisi Simülasyonu ile enerji üretim değerlendirmelerinin yapılması ve uygun ölçekli yatırım tespitinin yapılması aşamalarında tam hizmet vermektedir. Ayrıca InteGreen planlanan yatırımların gerekli izinlerinin alınması hizmetlerini sunarak projelerin inşaat safhası öncesinde yapılması gereken her türlü çalışmayı yapmaktadır.

Yatırım Planlama ve Fİnans

InteGreen planlanan yatırımların yapılandırmasında da hizmet vermektedir. İş durum değerlendirmesinin yanı sıra ön görülen proje kapsamına göre 25 yıl üzerinden Gelir-Gider Analizi yapıp yatırımların amorti sürelerini belirleme hizmetini de vermektedir. InteGreen yatırımcının isteğine bağlı olmak üzere kredi ve kaynak araştırma hizmetleri de vermektedir.

EPC Anahtar Teslİm Bİyogaz Elektrİk Santralİ

Biyogaz Enerjisi Santralleri projelerinde yapılması gereken Bütçe Onay Uygulama Planlaması ve inşaat çalışmaların yürütülmesinden elektrik bağlantılarının yapılmasına kadar anahtar teslim Güneş Elektrik Santrali yapılması hizmeti vermektedir.